Zgjedhja e mençur e industrisë së ngrohjes me teknologji të mprehtë kurorë mbi 1500 pajisje shtëpiake