certificate01 (1)

Patent na vynález grafénového flexibilného elektrotermálneho filmu

Ako vynálezca a propagátor grafénovej flexibilnej elektrotepelnej fólie v odvetví elektrického vykurovania, tvorca grafénovej flexibilnej elektrotepelnej fólie po prvýkrát zrealizoval továreň a hromadnú výrobu grafénového flexibilného vykurovacieho telesa, od vynálezu výrobného zariadenia po vynález výrobné materiály, rezanie koruniek...

certificate01 (2)
certificate01 (3)
certificate01 (4)
certificate01 (5)
certificate01 (8)
certificate01 (6)
certificate01 (9)
certificate01 (7)
certificate01