certificate01 (1)

ग्राफिन फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रोथर्मल फिल्मको आविष्कार पेटेन्ट

विद्युतीय तताउने उद्योगमा ग्राफिन लचिलो इलेक्ट्रोथर्मल फिल्मको आविष्कारक र प्रवर्द्धकको रूपमा, ग्राफिन लचिलो इलेक्ट्रोथर्मल फिल्मको निर्माताले पहिलो पटक महसुस गरेको छ कि उत्पादन उपकरणको आविष्कारदेखि ग्रेफिन लचिलो तताउने शरीरको कारखाना र ठूलो उत्पादन। उत्पादन सामग्री, मुकुट काट्ने ...

certificate01 (2)
certificate01 (3)
certificate01 (4)
certificate01 (5)
certificate01 (8)
certificate01 (6)
certificate01 (9)
certificate01 (7)
certificate01