روش ساخت و ارتباط

Enterprise-Concept-1

منطقه گرمایش فیلم الکتریکی برای پوشاندن اقلام ممنوع است، توصیه می شود مبلمان را با پایه انتخاب کنید تا از انتشار کامل گرما اطمینان حاصل شود.

لطفا برای جلوگیری از آسیب، ترموستات را جابجا نکنید. لطفاً از مبلمان برای پوشاندن ترموستات استفاده نکنید، در نور مستقیم خورشید یا محل جریان هوای سرد قرار ندهید، بدنه منبع گرما را در اطراف نداشته باشید تا باعث خطای کنترل دما نشود. موقعیت ترموستات را تغییر ندهید.

سوراخ کردن، میخکوبی و سایر اعمالی که ممکن است به فیلم الکتروترمال آسیب برساند در محلی که فیلم الکتروترمال گذاشته شده است ممنوع است.

متریال زمین سکوی مناسب فیلم برقی TTWARM کف چوب مرکب، کف بدون چسب، کف نوع قفلی و انواع کف سنگی، کف سیمانی و غیره به کف زمین گرمایی استاندارد ملی می رسد.

خواهشمند است از تغییر ساختار اصلی دیوار، درها و پنجره ها، تزئینات زمین مانند نیاز به تغییر خودداری نمایید، حتماً از قبل به ملک اطلاع دهید تا تغییرات مربوطه در گرمایش طراحی شود. شرکت هیچ مسئولیتی در قبال عدم اطلاع مدیریت املاک و یا اصلاح شیوه های دکوراسیون منزل پس از نصب سیستم گرمایشی و تأثیر بر اثر گرمایش نخواهد داشت.

Enterprise-Concept-2