Stavební Metoda A Související

Enterprise-Concept-1

Oblast elektrického ohřevu fólie je zakázána zakrývat předměty, doporučuje se zvolit nábytek s nohami, aby bylo zajištěno úplné uvolnění tepla.

Nehýbejte s termostatem, aby nedošlo k poškození. K zakrytí termostatu nepoužívejte nábytek, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření nebo chladnému vzduchu, nemějte kolem sebe tělo zdroje tepla, aby nedošlo k chybě regulace teploty. Neměňte polohu termostatu.

V místě pokládky elektrotepelné fólie je zakázáno vrtání, přibíjení hřebíků a jiné činnosti, které mohou poškodit elektrotepelnou fólii.

Základním materiálem platformy vhodné pro elektrickou fólii TTWARM je složená dřevěná podlaha, nelepivá podlaha, podlaha typu zámku a všechny druhy kamenné podlahy, cementové podlahy a tak dále, aby dosáhly národní standardní geotermální podlahy.

Prosím, neměňte původní strukturu stěn, dveře a okna, výzdobu země, jako je potřeba změny, nezapomeňte předem informovat nemovitost, aby bylo možné navrhnout odpovídající změny v vytápění. Společnost nebude zodpovědná za neinformování správy nemovitosti nebo za to, že po instalaci topného systému nezměníte postupy výzdoby domu a neovlivníte efekt vytápění.

Enterprise-Concept-2